spoglądać


spoglądać
1. Spojrzeć po sobie «spojrzeć jeden na drugiego porozumiewawczo, przyjrzeć się sobie wzajemnie»: Spojrzeli po sobie; znowu, jak już wiele razy, poczuli wyraźnie, że chłopak nie chce im powiedzieć o sobie nic bliższego. I. Jurgielewiczowa, Ten obcy.
2. Spojrzeć prawdzie w oczy «spokojnie przyjąć do wiadomości niemiłe fakty»: Lubimy chować głowę w piasek. Proszę wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać panu Karolowi rację! Młodzież nie powinna rozpoczynać nieodpowiedzialnie współżycia. K. Dunin, Tabu.
3. Spojrzeć śmierci (prosto) w oczy «znaleźć się w sytuacji, w której grozi śmierć lub wielkie niebezpieczeństwo»: (...) niedługo sam się zaczął też sposobić do drogi, bo nie chciał, aby się przyjacielowi samotnie ginęło – we dwóch jakoś raźniej spojrzeć śmierci w oczy. S. Lem, Cyberiada.
Bać się, nie móc, nie śmieć itp. spojrzeć komuś w oczy zob. oko 2.
Ktoś spogląda śmierci w oczy zob. oko 59.
Móc spojrzeć komuś w oczy zob. oko 26.
Spoglądać komuś przez ramię zob. ramię 7.
Spoglądać na coś, na kogoś kątem oka, spod oka zob. oko 45.
Spoglądać na kogoś, na coś krzywym, kosym, złym okiem zob. patrzeć 10.
Spoglądać spode łba, bykiem zob. patrzeć 11.
Spojrzeć chciwym, zachłannym, zazdrosnym itp. okiem zob. oko 44.
Spojrzeć na kogoś, na coś innymi oczami zob. inny.
Spojrzeć na kogoś, na coś łaskawym, życzliwym, przychylnym okiem zob. oko 43.
Spojrzeć na kogoś przez ramię zob. ramię 6.
Spojrzeć (na kogoś) wilkiem zob. wilk 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • spoglądać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, spoglądaćam, spoglądaća, spoglądaćają {{/stl 8}}– spojrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIa, spoglądaćjrzę, spoglądaćjrzy, spoglądaćjrzał, spoglądaćjrzeli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spoglądać — → spojrzeć …   Słownik języka polskiego

  • spoglądać się – spojrzeć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad., {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co spoglądać. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spoglądać – spojrzeć w przeszłość — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozmyślać o minionych czasach, przeżyciach, sprawach; wspominać dawne dzieje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z nostalgią spoglądał w przeszłość. Gdy spojrzał w przeszłość, zasmucił się. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spoglądać – spojrzeć w przyszłość — {{/stl 13}}{{stl 7}} planować coś na przyszłość, rozmyślać o przyszłości, przewidywać przyszłość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z trwogą spoglądał w przyszłość. Nie bójmy się spojrzeć w przyszłość. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spojrzeć — dk VIIb, spojrzećjrzę, spojrzećjrzysz, spójrz a. spojrzyj, spojrzećjrzał, spojrzećeli spoglądać ndk I, spojrzećam, spojrzećasz, spojrzećają, spojrzećaj, spojrzećał 1. «skierować, zwrócić wzrok, oczy; rzucić okiem, popatrzeć; o oczach, wzroku:… …   Słownik języka polskiego

  • spojrzeć — 1. Spojrzeć po sobie «spojrzeć jeden na drugiego porozumiewawczo, przyjrzeć się sobie wzajemnie»: Spojrzeli po sobie; znowu, jak już wiele razy, poczuli wyraźnie, że chłopak nie chce im powiedzieć o sobie nic bliższego. I. Jurgielewiczowa, Ten… …   Słownik frazeologiczny

  • oko — n II, N. okiem 1. lm M. oczy, D. oczu (ócz), N. oczami (oczyma) «narząd wzroku; u ludzi i kręgowców złożony z kulistej gałki ocznej i układu pomocniczego, obejmującego narząd łzowy, spojówkę, powieki, mięśnie; także zmysł widzenia, wzrok;… …   Słownik języka polskiego

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • patrzeć — 1. Dobrze komuś z oczu patrzy «ktoś sprawia wrażenie dobrego, uczciwego człowieka»: Chłopcu można zaufać. Dobrze mu z oczu patrzy. K. Orłoś, Szklarz. 2. Jak się patrzy a) «świetny, doskonały»: Hipolit był żołnierzem jak się patrzy (...). S.… …   Słownik frazeologiczny